AZOO TURTLE CALCIUM PHOSPHATE SUPPLEMENT


  • خنثی سازی کلرین محلول در آب شیرین شهری
  • خنثی سازی سریع اثرات ناشی از فلزات سنگین در آب
  • جلوگیری از رشد و نمو بیماری های قارچی و رفع استرس لاک پشت
  • دارای ترکیبات طبیعی تقویت کننده سیستم دفاعی