این بوفچه متاسفانه در رده چهارم حیوانات در حال انقراض است
زیستگاه اصلی این پرنده در هند بوده که بخاطر شکار بی رویه در حال انقراض است
طول این نژاد در حدود 23 سانتی متر است و مثل اکثر هم خانواده های خود در گوشه ای کمین کرده و منتظر شکار خود میشود
بیشترین شکار مورد علاقه این پرنده مارمولک هست و بغیر از اون از پرندگان و جوندگان کوچک هم تغذیه میکنند