حتی ماهی ها هم راه می روند! در حقیقت، گروهی از دانشمندان دانشگاه شیکاگو موفق شدند در حالی که یک ماهی ساکن آبهای شیرین که ماهی ریه دار آفریقایی نام دارد مشغول راه رفتن بر روی باله های نازک پشتی (باله های لگنی) خود بود، از آن فیلمبرداری کنند.
این تیم تحقیقاتی با صبوری بالایی، از رفتار این ماهی که با نام علمی Protopterus annectens شناخته می شود و در سنگال زندگی می کند تصویربرداری کردند. این ماهی همانطور که از نام آن پیدا است دارای ریه است و می تواند از هوا تنفس کند.
ماهی های ریه دار، منشأ بسیار قدیمی دارند و اعتقاد بر این است که از 400 میلیون سال قبل در زمین ساکن هستند. به همین دلیل از این ماهی با عنوان "فسیل زنده" یاد می شود.
این ماهی قادر است بر عمق باتلاقی زیستگاه خود چند قدمی راه برود. اما دانشمندان از دیرباز نسبت به این توانایی تردید داشتند.

اکنون زیست شناسان آمریکایی توانستند به یک اثبات قطعی در این مورد دست یابند. این محققان با نصب دوربین های ویدیویی بر روی وانی که نمونه هایی از Protopterus annectens را داخل آن گذاشته بودند توانستند از راه رفتن عجیب این ماهی بر روی باله های پشتی خود فیلم تهیه کنند.
این فیلم نشان می دهد زمانی که ماهی راه می رود، حرکت باله های پشتی به صورت تناوبی و همانند حرکت پاهای انسانی است که کفش های غواصی پوشیده است. اما زمانی که ماهی جهش های کوچکی بر می دارد هر دو باله با هم حرکت می کنند.
بر اساس گزارش RedOrbit، رفتار این ماهی قدیمی نشان می دهد که توانایی راه رفتن چندین میلیون سال قبل از اینکه اولین حیوانات خشکی با چهار پای خود بر روی زمین راه بروند در واقع در زیر آب آغاز شده است.
این بررسی همچنین نشان می دهد فسیل هایی که تا کنون تصور می شد متعلق به چهارپایان اولیه است احتمالاً مربوط به اجداد اولیه ماهیان ریه دار هستند.
این محققان در این خصوص توضیح دادند: ما دریافتیم که حیوانات آبزی با ریخت شناسی کاملاً متفاوت که چهارپا نیستند می توانند الگوهای راه رفتن بسیار مشابه راه رفتن حیوانات ساکن خشکی داشته باشند.

بررسی های این فیلم نشان می دهد که این ماهی ها عادت دارند از باله های (پاهای) پشتی برای جلو کشیدن بدن خود استفاده کنند.
این در حالی است که باله های جلویی که از نظر آناتومیکی شبیه به باله های پشتی هستند در این جابجایی حرکتی نقشی ندارند.
منبع : سیمرغ