اسم علمی:Syngonium Spp

گياهي بالارونده، با رشد سريع و شبيه فيلودندرون است. طرز تشخيص اين گياه در مقايسه با فيلودندرون، برگهاي جوان نيزه اي شکل آن است که در قست تحتاني نزديک به محل اتصال به دم برگ به صورت دو گواشواره ديده مي شود.
سینگونیوم گیاهی بالا رونده است کهلازم است برای آن قیّم تهیه کنید. چون ساقه ها نرم هستند، باید به قیم بسته شوند، تا دچار شکستگی نگردند.اگر ساقه سینگونیوم با محل مرطوب تماس پیدا کند، ایجاد ریشه های نابجا می کند. شما می توانید یک چوب بلند را تهیه کرده و اطرافش را با خزه پوشش داده و از آن به عنوان قیم استفاده کنید. در صورتی که خزه ها را خیس کنید، ریشه های نابجا ظاهر گشته و به داخل خزه ها نفوذ می کنند.

نیازها
نور: نسبت به سایه مقاوم می باشد و باید آنرا از معرض اشعه مستقیم در امان نگه داشت .

دما: دمای مناسب آن در زمستان 15 درجه سانتی گراد و حد اکثر آن در تابستان 21 درجه سانتیگراداست

رطوبت : به علت نیاز شدید به رطوبت در تمام طول سال احتیاج به غبار پاشی روزانه دارد .

آبیاری : سه بار در هفته در تابستان و یکبار در هفته در زمستان باآب ولرم آبیاری کنید

تغذیه: هر سه هفته یکبار در بهار و تابستان گیاه را باکودهای مخصوص طبق دستور ، نصف مقدار توصیه شده کافی است .

خاک مناسب:خاک اسیدی و ترکیب خاک مخلوطی از خاک برگ+ماسه+مقدار کمی کود پوسیده یا
مخلوطی از پیت و کمپوست مناسب می باشد

اينگياه را مي*توانيد با روش کاشت مستقيم قلمه در خاک تکثير کنيد. براياينکار، از اواسط بهار تا اوايل تابستان، قلمه هاي انتهايي ساقه را به طول 8 تا 10 سانتيمتر با يک چاقوي تيز، جدا کنيد. سپس برگهاي پاييني قلمه رابکنيد. انتهاي قلمه را در پودر هورمون ريشه زايي فرو برده و هر سه قلمه رادر گلداني با قطر دهانه 9 سانتيمتر حاوي کمپوست مخصوص و بذر و قلمه قراردهيد. گلداني را با کيسه پلاستيکي شفاف بپوشانيد و آنها را در دماي 20 تا 21 درجه سانتيگراد و نورمناسب نگه داري کنيد. دو ماه طول ميکشد تا ريشهدهي ورشد مجدد آغاز شود. پس ازآن کيسه پلاستيکي را از روي قلمه برداريد وگياه جديد را با کود مايع رقيق شده تغذيه کنيد.

آفات و بیماریها: اينگياه در اثرحمله کنه ريز قرمز پوشيده از تارهاي عنکبوتي مي شود و برگها يشبه زردي گرايش پيدا مي*کنند. سمپاشي اين نوع آفت يکنوع درمان است اما بهعلت حساسيت اين گياه، بهتراست با غبارپاشي جمعيت آفت راکاهش دهيد.
ساقه
هاي دراز و منحرف سينگونيوم فاصله زياد بين برگهاي آن دراثر نور ايجادمي*شود.
اگر مشاهده کرديد برگهايي اين گياه قهوه اي و شکننده شده*اند
. گياه رابه محل خنکتر ببريد و دفعات آبياري را زيادتر کنيد. برگهاي خشک راحذف کرده و غبارپاشي را انجام دهيد زيرا اين عارضه در اثر هواي گرم و خشکايجاد مي شود.
سينگونيوم در اثرعلتهاي متعددي مثل آبياري بيش ازاندازه،
خشکي زياد وهواي سرد، پژمرده مي شود و برگهايش قهوه اي و لوله اي شده وساقه شروع به پوسيدن مي کند. برگهاي رنگ پريده اين گياه را با ايجاد محيطنوراني و يا تغذيه مصنوعي، سرحال و شاداب نماييد همچنين برگها در اثرنيازبه تغذيه مصنوعي رنگ پريده و شفاف مي*شوند.

منبع : اینترنت . گلهای آپارتمنی و شاخه بریدنیتالیف داریوش شیراوند و فروزان رستمی