اینجانب خریدار عروس هلندی مولد هستم
فقط عزیزان در نظر داشته باشند که عروسها حتما باید کاملا جفت خورده و مولد تضمینی باشند . از هر نژادی که باشند مهم نیست فقط مولد تضمینی با سابقه جوجه باشند . ضمنا قیمت هم باید منصفانه باشد .
از عزیزان هرکس داره لطفا در پیام خصوصی اعلام کنه تا باهاش تماس بگیرم
بسیار ممنونم
ارادتمند شما پاکبین