ما در طبیعت انواع شیوه* های استتار و بقا را سراغ داریم، ولی کشف جدید زیست* شناسان واقعا بکر و بسیار جالب است. آنها عنکبوتی را کشف کرده*اند که یک عنکبوت تقلبی، تقریبا به صورت مجسمه*ای از خود را می*سازد و از تارهای تنیده شده توسط خودش آویزان میکند، این کشف در منطقه آمازونی کشور پرو انجام شده است. گمان می*رود که عنکبوت جدید گونه جدیدی از جنس موسوم به سیکلوسا باشد.

این عنکبوت با استفاده از برگ گیاهان، خرده ریزهای محیط و حشرات مرده، عنکبوتی معمولا بزرگ*تر از خود را می* سازد. دانشمندان گمان می*کنند که این عنکبوت*های تقلبی در حکم نوعی طعمه و مکانیسم دفاعی جاندار باشند تا شکارچی*های عنکبوت گمراه شوند. این کشف جایگاه و مرتبه تکاملی عنکبوت*ها را که پیش از این هم با ساختن طراحی*های هندسی تحسین*برانگیز با تار عنکبوت مهارت خود را ثابت کرده بودند، بالاتر می*برد.
دانشمندی که این کشف را انجام داد، فیل تورس نام دارد. شما می*توانید در وبلاگ او، این خبر را از زبان خودش، بخوانید. تورس بعد از کشف اولین مورد از این عنکبوت*ها توانست در یک جستجوی اولیه در مساحتی حدود یک مایل مربع، 25 مورد دیگر از این عنکبوت*ها را پیدا کند. بعضی از عنکبوت*های ساخته شده، از نظر ظاهر واقع*گرا بودند ولی بقیه شبیه کارتون*های از یک هشت*پا بودند!