من براي كساني كه ميخوان سايز كنن اين تاپيك رو زدم چ.ن مغازه دار اين آنجل رو الان 1500 كمتر نميده