یک خوکچه هندی 1تا 2 ماهه ماده موبلند ( ابریشمی یا پرویی ) خریدارم
ممنون