ممنون از همه ی دوستان بابت راهنمایی هاشون
فنچم کاملا خوب شده و امرو ز فر داست که مادر بشه