سلام دوستان ، من یه شاه طوطی دارم که الان 7ماهشه و خودم سرنگی بزرگش کردم اسمش کاسپر هستش. این کاسپر ما چندتا کار بلده براتون توضیح میدم بعد عکساشم میزارم حتما براتون.کارایز که بلده رو بترتیب یاد گرفتن مینویسم.

1. کاسپر دوماهش بود که بهش یاد دادم وقتی صداش میکنم بیاد رو دستم. فقط ده دقیقه طول کشید یاد گرفت از رو استندش بپره رو دستم جایزشم پسته ریز کرده بودم میدادم بهش بعد از اتاقش رفتم بیرون تو سالن صداش کردم کاسپر بیا پیش بابا پرواز کرد اومد پیشم . این اولین کاری بود که یاد گرفت و من کلی ذوق کردم آخه خیلی کوچولو بود و فکر نمیکردم اینقد زود یاد بگیره الانم تا بهش میگم بیا بابا میپره میاد پیشم.
2. وقتی 4ماهش بود بهش دست دادن رو یاد دادم دوبار بهش گفتم دست بده بعد پاشو گرفتم با دستم بار سوم خودش انجام داد وای داشتم بال درمیاوردم اونموقع دیگه الان تا بهش میگی دست بده زود خودش با پاش انگشتو میگیره مث دست دادن پاشو تکون میده جدیدا که حرف زدنشم تقریبا خوب شده ت
بهش یاد دادم وقتی دست میده سلام هم میگه.
3.کاسپر یه زنگوله و یه قفل داره که خیلی دوستشون داره از بچگیش با اینا سرگرم میشده وقتی بیرون قفس بود وقتی 6ماهش بود بهش یاد دام که بهش میگم قفل رو بده بابا تند تند میره قفل رو برمیداره میاره میزاره کف دستم بعد با زبونش انگشتامو مث لیس زدن میگیره دهنش آخه وقتی اینو یاد دادم جایزه ای ندادم بهش همینجوری یشب گفتم اونم انجام داد و کمتر از دو دقیقه بود آموزشش بعد دیگه الان زنگوله و قفل رو میزارم کنار هم میگم مثلا زن.وله رو بیار میره اول یزره نگاهشون میکنه بعد زنگولشو میگیره با منقارش تند تند میاره میزاره کف دستم.

کاسپر یکار دیگه هم یاد گرفته اونم اینه که فقط رو استندش دستشویی میکنه یعنی وقتی بخاد خرابکاری کنه صدا در میاره که ببریمش تواتاق رو استندش دستشویی کنه واینو هم نمیدونم چجوری یاد گرفته والا آخه کسی بهش یاد نداده.

دیگه همینا بود دیگه فعلا بزو ی عکس میزارم از کاراش.