لیمنا مینور Lemna minor
خانواده : Lemnaceae

قاره : سراسر دنیا


رشد : سریع

ارتفاع : 2

پهنا : 5 - 7 سانتیمتر

تحمل سختی : خیلی سبک خیلی سنگین

تحمل پی اچ : 4/5 – 9

دما : 5 30

نیازهای نوری : کم خیلی زیاد

نگهداری : خیلی آسان
در آکواریومها این گیاه اغلب بعنوان یه علف هرز محسوب میشود که به سختی باید از آن دوری کرد . ماهی گلد فیش به خوردن این گیاه از روی سطح آب علاقه فراوانی دارد . برگهای آن نرم است و ریشه های نخ وار ضخیمی دارد که در سطح پایین رشد می کند . به نور علاقه دارد و در مجاورت نور تکثیر حاصل می نماید . این گیاه به ندرت گل می دهد
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا