سالوینیا نتنز Salvinia natans


خانواده : Salviniaceae

گونه : Salvinia natans

قاره : آسیا
- اروپا

رشد : معمولی

ارتفاع : 1 – 3

پهنا : 3 سانتیمتر

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 – 9

دما : 12 30

نیازهای نوری : زیاد خیلی زیاد

نگهداری : معمولی
این گیاه سرخسی شناور است که در صورت وجود نور و مواد غذایی کافی رشد سریعی خواهد داشت . رنگ پریدگی و روشن شدن برگها نشانه کمبود ریزمغذی هاست . لایه نازک این گیاه در سطح آب گیاهان موجود در کف را از گرفتن نور محروم می سازد
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا