سالوینیا کوکولاتاSalvinia cucullata


خانواده : Salviniaceae

گونه : Salvinia cucullata

قاره : آسیا


رشد : کند

ارتفاع : 1 – 2

پهنا : 3 سانتیمتر

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5 – 8

دما : 20 30

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : آسان
در آکواریومها برگهای کوچک این گیاه اغلب به صورت نامساوی در سطح آب توسعه و پخش میشود . ولی در نور خوب و مناسب رشد برگهای مخروطی شکلش بسیار نمایان و برجسته است
.
منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا