به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، برخی جانواران این مساله را ثابت کرده*اند که علاقه به نقاشی تنها منحصر به انسان نبوده و حیوانات نیز می توانند از ذوق هنری برخوردار باشند. اگرچه اکثر حیوانات نقاش دوره*های آموزشی را طی کرده*اند اما برخی از آنها مانند سگی به نام "سمی" به صورت ذاتی این ذوق را احساس کرده و با قلمو آثار هنری مختص به خود را خلق می کنند. در ادامه این مطلب برخی از آثار هنری انتزاعی حیوانات روی بوم نقاشی را مشاهده می کنیم.سگی به نام سمی که با صاحب خود در مریلند آمریکا زندگی می کند. برخی از نقاشی*های سمی حتی به قیمت یک هزار و 700 دلار نیز فروخته شده*اند.


فیل نقاش، تایلندیک بلوگای با استعداد که در آکواریوم کینگ دائو در چین زندگی می کندکرگدن سیاه نقاش، باغ وحش دنورتووان، اورانگوتان نقاش 41 سالهچولا، ماستنگ نقاشلیا، شیر دریایی نقاشبایکال، فوک نقاش