کمکهای اولیه به گربه ها
گربه*ها از جمله حيواناتي هستند كه به مواد سمي خيلي حساس بوده و براحتي دچار مسموميت مي*شوند سموم از راههاي مختلفي مي*تواند وارد بدن گربه شود.
در مواقع مسموميت
گربه*ها از جمله حيواناتي هستند كه به مواد سمي خيلي حساس بوده و براحتي دچار مسموميت مي*شوند سموم از راههاي مختلفي مي*تواند وارد بدن گربه شود. مثلا خوردن برگ برخي گياهان كه آلوده به مواد آفت*كش است و يا در اثر خوردن جوندگان مسموم (مسموميت در اثر استريكتين). برخي مواقع ممكن است سموم مستقيمآ بوسيله برخي افراد بي*عاطفه و كينه*جو به حيوان خورانده شود. در مواردي ديده شده كه گربه*ها بخاطر مصرف مقادير زيادي نمك طعام، دچار مسموميت با اين ماده شده*اند به*هرحلا در مواقعي كه مشكوك هستيد گربه خانگي شما مسموم شده تا رساندن آن به دامپزشك، اقدامات حمايتي را بايد انجام دهيد. يكسري علائم در موقع مسموميت وجود دارد كه تا حدودي به شما در تشخيص آن كمك خواهند كرد. اين علايم ممكن است شامل تهوع، استفراغ، تشنج، افزايش ضربان قلب، اسهال، افزايش حركات تنفسي (در مسموميت با استريكنين) و حساسيت در مقابل تحريكات بيروني باشد. به*هرحال وقتي كه با موا رد مسموميت برخورد كرديد، سعي كنيد مقادير زيادي آب، به حيوان بخورانيد زيرا اينكار سبب كاهش غلظت سم و افزايش دفع آن شده و عوارض ناشي از آنرا كاهش خواهد داد . با اين وجود اكثر حيوانات مسموم در اين حالت ميل به خوردن آب ندارند و يا اساسآ قادر به نوشيدن آن نيستند، بنابراين هرگز به زور سعي در خوراندن آب به حيوان نكنيد .
خوراندن زغال نيز بدليل جذب سم به خود، مي*تواند مفيد واقع شود. گذشته از اين اگر گربه مسموم شما استفراغ نكرده بطريقي (براي مثال خوراندن مواد محرك مانند خردل حل شده در آب يا كربنات سديم) در حيوان ايجاد استفراغ كنيد، چرا كه اينكار باعث خواهد شد، مقادير زيادي از سموم جذب نشده، از معده خارج شود به*هرحال بهترين كار اين است كه گربه مسموم خود را هر چه زودتر نزد دامپزشك ببريد و سعي كنيد مقداري از سم خورده شده يا مقداري از مواد استفراغ شده را نيز بهمراه داشته باشيد چرا كه اينكار در تشخيص نوع مسموميت بسيار مفيد خواهد بود.

در مواقع خونريزي خارجي
در مواقعي كه گربه خانگي شما به هر دليلي دچار خونريزي شود اولين و مهمترين اقدام كنترل خونريزي مي*باشد. براي اينكار مي*توانيد با بستن قسمت بالاي عضوي كه خونريزي در آن واقع شده (بستن نورنيكت) تا حدود آنرا كنترل كنيد، البته بايد دقت داشته باشيد كه اگر اين تورنيكت مدت زيادي باقي بماند ممكن است باعث گانگرن آن عضو بشود در ضمن با فشار يك تامپون يا يك دستمال تميز و استريل نيز مي*توانيد بطور موقت خونبندي كنيد و سپس با دامپزشك خود تماس بگيريد. اگر خونريزي جزئي باشد مي*توانيد از كمپرس آب سرد نيز استفاده كنيد .
در مواقع بروز زخمها و جراحات
اگر گربه شما دچار زخمهاي كوچك، بدون خونريزي يا با خونريزي جزئي شود مي*توانيد با ضدعفوني كردن موضع بوسيله بتادين و گذاشتن قطعات يخ (جهت خونبندي) و نهايتآ بانداژ ناحيه با آن برخورد كنيد ولي درصورتيكه خونريزي از آن شديد و يا زخم ايجاد شده بزگ باشد، ممكن است نياز به بخيه و اقدامات ديگر داشته باشد، بهمين خاطر بهتر است كه حيوان را نزد دامپزشك خود ببريد تا در صورت نياز آن را بخيه زده و از آنتي*بيوتيك براي جلوگيري از عفونت استفاده كند.

دکتر صدقانی


منبع:IRANVOV.B LO G F A.COM