کریپتوکورین وندتی گرینCryptocoryne wendtii green







خانواده : Araceae

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا - سریلانکا

رشد : معمولی

ارتفاع : 5 - 10سانت

پهنا : 8 10 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک خیلی سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 9

دما : 20 30

نیازهای نوری : خیلی کم - زیاد

نگهداری : آسان


گیاهی ماسب برای آکواریومهای کوچک است . وقتی که این گیاه فضای باز برای رشد داشته باشد برگهایش تقریبا در قسمت کف اکواریوم به صورت خوابیده قرار میگیرد . در آبهای سنگین رشد خوبی دارد و می تواند تحت تاثیر بیماری کریپتوکورین قرار بگیرد . این گیاه دارای ریشه محکمی است و بیشتر در حاشیه جلوی آکواریوم کاشته میشود
.

منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا