دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان حیات وحش اخیرا موفق به شناسایی و مشاهده انواع زنده گونه*هایی از خرچنگ*های منزوی رنگارنگ شده*اند که تاکنون جانورشناسان آنان را منقرض شده می پنداشتند.به گزارش ایسنا پیش از این کارشناسان زیست محیطی خرچنگ*های منزوی را تنها از روی انواع مرده و خشک شده آنها در بستر اقیانوس شناسایی کرده بودند و تاکنون نمونه*های زنده این گونه را به چشم ندیده بودند.
به گزارش سایت اینترنتی اوور ایمیزینگ پلانت، نمونه*های زنده این گونه که نام علمی آن «Pylopagurus discoidalis» است، اخیرا توسط یک زیر دریایی مطالعاتی در آب های کارائیب شناسایی و به یک آکواریوم منتقل شده*اند.


محیط زیست