کریپتوکورین پونتدریفولیا Cryptocoryne pontederiifoliaخانواده : Araceae

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا - سوماترا

رشد : معمولی

ارتفاع : 10 - 30سانت

پهنا : 8 15 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 18 29

نیازهای نوری : کم - زیاد

نگهداری : آسان
گیاهی است که برگهایش در زیر آب تقریبا رنگ صورتی به خود میگیرد و در شرایط مناسب رشد بسیار زیادی می نماید . یکی از خصوصیات بارز آن قرار گرفتن برگهایش به صورت عمودی روی ساقه بلند آن است . و بندرت تحت تاثیر بیماریهای کریپتوکورین قرار می گیرد
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا