کریپتوکورین والکری لوتیا Cryptocoryne walkeri luteaخانواده : Araceae

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا - سریلانکا

رشد : کند

ارتفاع : 12 - 15سانت

پهنا : 8 12 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 20 28

نیازهای نوری : کم - زیاد

نگهداری : معمولی


نسبت به سایر گونه های کریپتوکورین بسیار سخت و محکم و ساختاری عمود و راست دارد . باید به فاصله چند سانتیمتری از هم کاشته شوند و بعد از شش ماه گروه یکپارچه ای در آکواریوم تشکیل می دهند
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا