کریپتوکورین پاروا Cryptocoryne parvaخانواده : Araceae

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا - سریلانکا

رشد : کند

ارتفاع : 5 - 10سانت

پهنا : 5 7 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 20 29

نیازهای نوری : متوسط - خیلی زیاد

نگهداری : معمولی


کوچکترین گیاه در بین همه کریپتوکورین ها است . جزء محدود گونه هایی است که شکل برگها و رنگ آن به واسطه شرایط پرورش و کاشت دچار تغییرات عمده ای نمی شود . این گیاه نیاز به نور بیشتری نسبت به سایر گونه های کریپتوکورین دارد زیرا لبه برگهایش اغلب در زیر خم می شود . بنابر این سایر گیاهان هرگز نباید آنرا احاطه و بر آن سایه افکنند .
منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا