کریپتوکورین ویلیسیCryptocoryne willisii


خانواده : Araceae

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا - سریلانکا

رشد : کند

ارتفاع : 7 - 20سانت

پهنا : 7 15 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 20 30

نیازهای نوری : کم - خیلی زیاد

نگهداری : آسان


مانند بیشتر گونه های کریپتوکورین در ماه اول بعد از کاشت هیچ گونه اتفاقی نمی افتد ولی بعد از آن شروع به رشد میکند و با اشتیاق - تعداد زیادی ریشه رونده تولید می کند و یک گروه فشرده ای را در آکواریوم تشکیل می دهند
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا