کشف یک آهو در شاهین شهر

دیده بان حقوق حیوانات: یک عدد گونه حمایت شده آهو از متخلفی در شاهین شهر کشف و ضبط شد. به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در پی دریافت گزارش های مردمی در خصوص نگهداری آهو در منزلی مسکونی در شاهین شهر، محیط بانان استان پس از اخذ دستور قضایی نسبت به بازرسی محل و کشف و ضبط یک رأس آهوی ایرانی اقدام نمودند.
آهوی کشف شده با توجه به اینکه توانایی بازگشت به طبیعت داشت در زیستگاه اصلی خود رها سازی شد.
بر اساس قوانین حفاظت از تنوع زیستی کشور، نگهداری جانوران وحشی خارج از زیستگاههای طبیعی خود، به دلیل آسیب به طبیعت و زیستمندان آن، جرم محسوب می شود.

منبع:arw.ir