گربه ايراني Persian Cat


اين گربه در انگلستان به گربه مو بلند و در آمريكا به گربه پرشين معروف است. اين گربه زيبا و باوقار از زمان ملكه ويكتوريا تا كنون طرفداران بسياري پيدا كرده است.

گربه هاي اين نژاد رنگهاي بسيار متنوعی دارند، اما ظاهر آنها نسبت به زمان پيدايش تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا كرده است. اين گربه ها در حال حاضر صورت صاف تر (پخ تر) و گردتري دارند، گوشها كوچك شده اند، پوشش خارجي پرپشت تر شده است و در نتيجه نياز به رسيدگي و برس زدن بيشتري دارند تا در هم فشرده و كرك نشوند.
براي آشنايي بيشتر در زير به معرفي تعدادي از گربه هاي اين نژاد مي پردازيم:
به نظر ميرسد كه گربه هاي پرشين سفيد در خلال دهه 1500 ميلان از تركيه به فرانسه آورده شده و به همين دليل در گذشته چون آنها را از آنكارا به اروپا آوردند به آنگورا (Angoras) معروف بودند.

گربه پرشين (موبلند) سفيد با چشمهاي نارنجي:
محل پيدايش اين گربه ها بريتانياي كبير (در دهه 1880 ميلادي) ميباشد. اجداد اينها پرشين (Persian) و آنگوراها (Angoras) بوده اند.
برخي از اولين پرشينها در اروپا و ايالات متّحده سفيد بودند. آنها معمولا چشمهاي آبي داشتند. گربه هاي پرشين سفيد با چشمهاي نارنجي از تركيب گربه هاي پرشين آبي، كرم و سفيد بوجود آمدند.
تا قبل از سال 1938 ميلادي در بريتانياي كبير گربه هاي پرشين سفيد چشم آبي و چشم نارنجي در يك گروه قرار داشتند ولي بعد از سال 1938 آنها را به دو گروه تقسيم كردند و هر كدام را در گروه جداگانه اي قرار دادند.
گربه هاي پرشين سفيد چشم نارنجي، گربه هايي بزرگ با نيمرخي شبيه خوكچه هستند كه چشمهاي نارنجي يا مسي رنگ دارند. بيني آنها معمولا صورتي رنگ است، گوشهاي كوچك با لبه گرد دارند. دم آنها كوتاه و پشمالو است. بدني بزرگ و شبيه به خوكچه دارند. كپل بزرگي دارند، پنجه هاي آنها گرد، بزرگ و كاملا پوشيده از مو است.
نوزادانشان ممكن است لكه هايي روي سر داشته باشند كه به مرور زمان و با افزايش سن محو ميشوند.


گربه پرشين موبلند سفيد با چشمهاي آبي:
محل پيدايش اين گربه ها بريتانياي كبير (در دهه 1880 ميلادي) ميباشد. اجدادشان پرشين و آنگورا بوده اند.
اين گربه ها گردن كلفت و كوتاهي دارند. چشمهايشان آبي و سايه روشن است (عنبيه در مركز آبي تيره است و به تدريج به سمت خارج روشنتر ميشود).
گوشها كوچك هستند و لبه آنها گرد است. پوشش خارجي كاملا سفيد، بلند، ضخيم، ابريشمي و نرم است.

گربه پرشين موبلند با چشمهايي تا به تا:
اين نوع گربه پرشين در ايالات متحده در دهه 1950 شناسايي شد. اين گربه ها در اثر آميزش گربه هاي پرشين سفيد چشم آبي با گربه هاي پرشين سفيد چشم نارنجي بوجود مي آيند.
چشمها در اين گربه ها تا به تا هستند، يعني يكي از چشمها نارنجي يا مسي و چشم ديگر آبي است. رنگ عنبيه چشم در اين گربه ها سايه دار است، يعني در مركز پررنگتر بوده و به سمت خارج بتدريج كمرنگ ميشود.
در برخي از اين گربه ها، گوشي كه در سمت چشم آبي قرار دارد ممكن است ناشنوا باشد كه امري طبيعي است.
بيني كوچك و پهني دارند. اس گوشها گرد است و در قسمت قادده گوشها مو روييده است.
پوشش خارجي در اين گربه ها كاملا سفيد، بلند، ضخيم، ابريشمي و نرم است.

گربه پرشين كرم:
گربه هاي پرشين كرم از آميزش گربه هاي تورتيزشل (Tortiseshells) نر و گربه هاي پرشين قرمز ماده بوجود مي آيند، ولي نوزادان متولد شده اغلب نر هستند. رنگ پوشش خارجي اين گربه ها، سايه روشن يا كرم كم رنگ است.
اولين گربه هاي موبلند كرم در ابتدا بسيار پررنگ تر از اينهايي بوده اند كه اكنون وجود دارند.
موهاي اين گربه ها به صورت دسته دسته، بلند، ضخيم، ابريشمي و نرم است.
چشمهاي آنها نارنجي يا مسي رنگ است، پيشاني كمي به جلو برآمده است و سينه پهني دارند.

گربه پرشين قرمز:
در روزهاي اوليه پيدايش گربه ها ايجاد گربه هايي معروف به گربه هاي پرشين نارنجي كه پوشش خارجي آنها يكدست باشد و هيچگونه لكه تيره يا نقش راه راه نداشته باشد بسيار مشكل بود، البته اين مسئله هنوز هم به علت آميزش گسترده گربه هاي نر اين دسته با گربه هاي ماده پرشين قرمز در گذشته يكي از مشكلات به حساب مي آيد.
پوشش خارجي متراكم و قرمز پررنگ يكدست اين گربه هاست كه آنها را محبوب ساخته است.
يكي از دلايل كمبود گربه هاي پرشين قرمز ماده، آميزش گربه هاي پرشين نر قرمز با تورتيزشل هاي ماده است.
جمجمه اين گربه ها پهن است. چشمانشان نارنجي يا مسي رنگ است. قسمت انتهايي موهاي آنها بلند، ضخيم، ابريشمي و نرم است.
بدن آنها شبيه خوكچه است و پنجه هايشان بزرگ و گرد است.

منبع:دوستان تالک