واقعیت : گربه ها خيلي بيشتر از آنكه فكر كنيد عاشق ميشوندکارشناسان رفتار تایید كرده اند که برخی از گربه ها واقعا اضطراب جدایی را هنگامی که جدا از فرد مورد علاقه شان ميشوند تجربه ميكنند-- و این یکی از دلایلی است كه گربه تان بر روی لباس های شما توالت ميكند زمانی که شما در محل کار هستيد . سایر علائم : قدم زدن گربه دور اتاق، سروصداكردن، بلوکه كردن راه سرپرست پشت درب وقتي بر ميگردد. ترك كردن سرپرست در بازگشت ، او ممکن است استفراغ كند و یا بیش از حد غذا بخورد.


گربه با چشمان خود شما را ميبوسد
گربه ها با پلک زدن ارتباط برقرارمي کنند، با توجه به گفته هاي کارشناسان گربه ها.گربه با استفاده از نوع نگاه خود، نشانه صلح، عشق و... ميفرستد. هدف پلک زدن اغوا کننده او جلب محبت ، حتی عشق را نشان می دهد. گربه عشق را با خیره نگاه کردن طولانی و چشمک آهسته نشان ميدهد و اين تقريبا يعني بوسيدن در زبان بدن گربه. گربه خانگي ، گربه وحشی، و حتی ببر (وحشی)فرقي نميكند ، با توجه به گفته هاي رفتارشناس راجر تنبور آنها هم گاهي شما را ميبوسند

منبع:گربه زیبای من