مورچه هابخشی از زندگی انسان هستند چون محیط زیست انسان و موجودات را تمیز می کند و دانه و خرده چیزهای و خیلی چیزهای ریز دیگر را بر می دارد. مورچه ها برای بردن غذای درشت آن غذا را تکه تکه می کنند. همه با همکاری هم می برند. مورچه ها از ملکه فرمان می برند و اگر ملکه نباشد مورچه ها نمی توانند زندگی کنند. ما در جهان 8 هزار نوع مورچه وجود دراد. در جهان 10000 تریلیون مورچه وجود دارد.آزمایش من: تعدادی مورچه را داخل خاک معمولی گذاشتم ولی مدتی بعد مورچه ها مردند.نتیجه گیری:مورچه نمی توانند در خاک درشت زندگی کنند و خانه بسازند و خانه هایشان را در خاکهای مخصوص نرم می سازند. بزرگترین مورچه 3 سانتی متر و کوچک ترین 1.5 میکرون است. اگر مورچه چیزی رابخورد در معده دوم برای خودش و در معده اول برای بقیه مورچه ها ذخیره می کند. شاید هم باید همه ی خانواده دور هم باشند تا زنده بمانند.
مورچه ها یکی از شگفت انگیز ترین موجودات خلق خداوندند. مورچه ها معمولا با هم دسته جمعی زندگی می کنندمورچه ها در لانه ی خود ملکه ای دارند که از او فرمان می گیرند ملکه ی آنهابا تمام مورچه ها متفاوت است. مورچه ها با شاخک هایی که دارند راه خود را پیدا می کنند. مورچه ها می توانند بدن جانوران مرده را تجزیه کنند. مورچه ها می تواند هر غذایی را که پیدا می کنندبخورند و علاقه ی زیادی به قند و شیرینی دارند آنها انبری در سر خود دارند که با آن بارها را جابجا می کنند . مورچه ها در حفره هایی در زمین زندگی می کنند. مورچه ها می توانند 70 برابر وزن خود، بار جابجا کنند. نوزادان مورچه مواد شیرینی ترشح می کنند .در دنیا بیش از 8 هزار نوع مورچه وجود دارد.
مورچه ها تنها تمیز کنندگان نیستند. تاکنون نزدیک به 10 هزار تریلیون مورچه در جهان شناخته شده اند. کوچکترین مورچه های جهان در آفریقای جنوبی زندگی می کنند که طول آن 1.5 میکرون هست. و بزرگترین مورچه 3 سانتی متر طول دارد.
مورچه ها قوی ترین موجودات روی زمین هستند. بدن آنها از سه بخش تشکیل شده است . می گویند مورچه چشم ندارد و نمی بیند و راهی را که طی می کند با کمک موادی است که از خود به جای می گذارند که برای برگشت از روی اثر و بوی مواد به لانه شان بر می گردند. اما بعضی ها می گویند که مورچه چشم دارد ولی چشم هایش کمی می بیند. مورچه ها آن قدر صدایشان بلنداست که نمی شنویم.
صدای مورچه خیلی بلند (فراصوت) است و ما انسانها نمی توانیم صدای آنها را بشنویم و مورچه بعضی از میکروب ها را می خورد . مورچه ها غذای بعضی از موجودات را تهیه می کنند، مثلا نوعی گیاه از بدن مورچه ها تغذیه می کند و اگر از بدن مورچه ها تغذیه نکند نابود می شوند . مورچه ها با ملکه در خاک و در جرز دیوار ها زندگی می کنند. نوزادان مورچه نوعی شیره تولید می کنند که مورچه ها ازاین شیره تجزیه می کنند مورچه ها می توانند به کمک شش پای خود از دیوارها بالا بروند و یک ضرب المثل می گوید : میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
مورچه ها جانورانی زیبا هستند و برای محیط زیست فواید بسیاری دارند. مورچه ها انواع مختلفی دارند . دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که مورچه ها حرف می زنند و صدای آنها را ضبط کرده اند. دانشمندان می گویند در روی کره ی زمین 8000 نوع مورچه وجود دارد . مورچه ها غذای بعضی از پرندگان و بعضی از حشرات هستند . مورچه ها از روی تعداد پاها یا شاخک ها نامگذاری می شوند. مورچه لاشه ها را تجزیه می کنند و ممکن است به خاک بدهند و این کار موجب رشد بهتر گیاهان از جمله درختان می شوند. مورچه ها با استفاده از شاخک ها می تواند راه خانه ی خود را پیدا کنند. در روی کره زمین جمعیت مورچه ها 10000 تریلیون وجود دارد
مورچه ها مانندزنبور عسل گروهی کار می کنندومانند زنبور نیش می زنند بعضی از مورچه ها زهر دارند و زهر آنها برای آدم ضرر دارد . وقتی این زهر را مورچه روی دست یا جایی از بدن بریزند. دست آدم به خارش می آید و می سوزند آنها در خاک های نرم زندگی می کنند.مثل خاک رس. مورچه ها دانه ها و چیزهای خوراکی را جمع آوری و ذخیره می کنند تا در زمستان غذای کافی داشته باشند.
وقتی ملکه مورچه ها از بین برود مورچه ها هم از بین می روند به این دلیل وقتی کسی را نداشته باشند که از او فرمان بگیرند این امر سبب می شود که تحرکی نداشته باشند و به دلیل سستی از بین بروند. دیده شده است که اگر فرمانهایی را که ملکه به مورچه ها می دهد بدانیم می توانیم مورچه ها را اداره کنیم. پیش بینی شده است که اگر مواد شیرینی را به رنگ آبی در بیاوریم و چند مورچه ی روشن رنگ داشته باشیم، مورچه ها این ماده شیرین آبی رنگ را می خورند و به رنگ آبی در می آیند و مدتی بعد از تمام شدن شربت آبی رنگ مورچه ها به حالت قبلی بر می گردند.
مورچه ها تولید مثل می کنند. مورچه ها بدون ملکه می میرند. ملکه مورچه فقط نوزادان پسر به دنیا می آورند.مورچه های سرباز ارتشی نیش ها یا دندانهایشان بسیار تیز است. مورچه هایی است که از لانه محافظت می کنند. دشمن مورچه ها بعضی از پرندگان یا مورچه خوارها هستند.مورچه خوارها:
پستانداران آمریکای جنوبی و مرکز ی اند.آنها علاوه بر خوردن مورچه از موریانه و حشره های کوچک دیگر تغذیه می کنند. شاید چهره ی آنها به خاطر پوزه ی باریک زبان چسبناک و پنجه های تیزشان عجیب به نظر برسد. اما این ها برای فرو ریختن لانه ی حشره ها و جست و جوی موجودات چرب و نرم درون آنها بسیار مناسب است. مورچه خوارها بسیار بزرگ آرام حرکت می کنند. ووزنشان را روی انگشتان پاهای جلویی می اندازند تا پنجه هایشان برای کندن زمین تیز بماند. مورچه خوار جوان در سال اول تولد وی پشت مادرش سوار می شود.

منبع:
kanoonmobarake.******.com