مریوفیلوم توبرکولاتوم Myriophyllom tuberculatum


خانواده : Haloragaceae

گونه :Myriophyllom tuberculatum

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا

رشد : سریع

ارتفاع : 40سانت

پهنا : 5 8 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5 7

دما : 18 29

نیازهای نوری : خیلی زیاد

نگهداری : خیلی مشکلبرگهای قرمز و منشعب ظریف آن - این گیاه را بعنوان یکی از زیباترین گیاهان آکواریومی مطرح میسازد . اما در رابطه با نور و روشنایی نیازمندیهای بیشتری را مطالبه می کند و فقط در تعداد کمی از آکواریوم ها به حیات خود ادامه میدهد. وجود مواد مغذی در کف و افزایش CO2 رشدش را به طرز چشمگیری افزایش می دهد . بیشترین زیباییش زمانی است که بصورت گروهی کاشته شود . نباید جوانه ها و شاخه های نورسته را زیاد نزدیک به هم کاشت زیرا از رسیدن نور به برگهای زیرین جلوگیری به عمل می آورد
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا