ایکهورنیا کراسیپیس Eichhornia crassipes


خانواده : Pontederiaceae

گونه : Eichhornia crassipes

منطقه : نواحی گرمسیری

رشد : سریع

ارتفاع : 5 - 30سانت

پهنا : 6 25 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 9

دما : 15 30

نیازهای نوری : زیاد - خیلی زیاد

نگهداری : مشکل


سنبل آبی گیاهی شناور است که برای حوضچه های داخلی ( پاسیوهای خانگی) و آکواریوم های سر باز بزرگ مناسب است . اندازه این گیاه بستگی به مواد مغذی موجود در آب و شدت نور دارد . در آکواریوم های سر باز که دارای آب پاکیزه ای هستند - این گیاهان حالت مینیاتوری تزیینی به خود میگیرند . در شرایط مناسب و مطلوب بطرز شگفت انگیزی به مانند گل سنبل زیبامی شود
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا