رانانکلوس لیموسیلا Ranunculus limosella


خانواده : Ranunculaceae

گونه : Ranunculus limosella


قاره : استرالیا


منطقه : نیوزلند

رشد : کند

ارتفاع : 3 5

پهنا : 2 سانتیمتر

تحمل سختی : سبک خیلی سنگین

تحمل پی اچ : 6 7

دما : 10 24

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : خیلی مشکل


گیاه پیش زمینه کوچک برای آکواریوم هایی که مکان کوچکی را میتوانند فراهم کنند و این گیاه یک نمونه جدید و انتخابی کوچک است . شکل ساقه برگ آن در زیر آب گرد و کوتاه با برگهای بیضی در بالا میباشد . در بیشتر موارد افزایش دی اکسید کربن رشد آن را تقویت میکند . در موقع کاشت بخشهای پشمی ( پرپشت و معدنی ) را به شکلهای کوچکتری جهت کاشت در بستر با چند سانتیمتر فاصله از همدیگر تقسیم کنید
.


منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا