ساروروس کرینوس Saururus Cernuus


خانواده : Saururaceae

گونه : Saururus Cernuus


قاره : آمریکای جنوبی


منطقه : آمریکا

رشد : کند

ارتفاع : 5 30

پهنا : 5 15 سانتیمتر

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 6 9

دما : 15 26

نیازهای نوری : زیاد خیلی زیاد

نگهداری : مشکل


یک گیاه کمیاب مردابی که در طبیعت در زیر آب یافت می شود . در آکواریومها با نور مناسب رشد خوبی دارد اما در نور ضعیف برای رسیدن به نور رشد بلندی دارد . در بالای سطح آب به راحتی گل می دهد و برگهایش بوی معطر در فضا پخش میکنند . بوسیله بریدن و هرس کردن سرشاخه های آن بطور دائم می توان ارتفاع آن را تعدیل کرد و پاجوشهای آن را در کف کاشت .
منبع
:
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا