رنگین شدن پرهای یک پرنده ناشی از وجود رنگ دانه هایی است که در پوست پرنده تولید میشود یا در اثر نوع غذاهایی است که پرنده مصرف میکند. مثلا رنگ صورتی فلامینگواز نوع غذایی است که این پرنده میخورد. در میان پرندگان طاووس ها پرهایی رنگارنگ با درخشندگی بسیار زیبا دارند که مدام تغییر رنگ می دهند. این درخشندگی خیره کننده به واسطه وضعیت قرار گرفتن محور میانی پرهایش است که مسیر پرتو نور را به گونه ای تغیر می دهند که پرها تغییر رنگ می دهد.


بزرگترین پرنده
تعداد معدودی از پرندگان ماقبل تاریخ جثه ای عظیم و ترسناک داشتند. از مهمترین پرندگان این دوره دیاتریما بود که در حالت ایستاده تا 2 متر بلندی داشت این پرنده جمجمه ای شبیه اسب داشت و از منقار خمیده و نوک تیز خود برای دریدن گوشت استفاد ه می کرد. دیاتریما بر اکثر حیوانات خشکی غلبه می کرد و می توانست به بزرگی اسب را بکشد. سنگواره های بدست آمده از آمریکای جنوبی که قدمت انها به 2 میلیون سال قبل برمیگردد نشانگر آن است که حتی پرندگان بزرگتری وجود داشته است که اصطلاحآ پرندگان مرگ نامیده میشدند . بلندی این پرندگان به 3 متر می رسید و می توانستند با سرعت 70 کیلو متر بدود..


منبعasokhonline.com