کشف یک پنگوئن بسیار نادر!یک پنگوئن بسیار نادر که تماما سیاه رنگ است در سواحل فورچن در سوث جورجیا تصویر برداری شده است.کارشناسان معتقدند این پنگوئن از نوعی بیماری به نام ملانیزم رنج می*برد.تخمین زده می**شود *از هر 250 هزار پنگوئن، یک مورد به این شکل در می*آید.

منبع:صدایی برای بیصدایان