تصاویری از بزرگترین جونده capy bara

بزرگترین جونده که بالغ آن 130 سانتیمتر قد و 65 کیلو گرم وزن دارد. 20 دندان و بدون دم می باشد.از گیاهان و میوه تغذیه می کند.باهوش و حیوان دست آموز و خانگی است.
کاپیبارا استخوان بندی درشت دارد . جثه ای درشت و بشکه ای شکل ، سری کوچک و دراز و پوششی قهوهای و نارنجی رنگ دارد . کاپیبارای بالغ تا 130 سانتیمتر طول پیدا می کند و می تواند تا 65 کیلو وزن پیدا کند .

کاپیبارا پاهایی کوتاه دارند . دم ندارند و دهانشان دارای بیست دندان است . پاهای عقب کاپیبارا اندکی بزرگ تر از پاهای جلویی اند و گوش ها در بالای سر قرار دارند . ماده ها اندکی یزرگ تر و سنگین تر از نرها اند .

گفته می شود گونهء بسیار بزرگ تری از کاپیبارا قبلا موجود بوده که هشت بار بزرگتر از گونه های موجود بوده و امروزه منقرض شده .

کاپیباراها در 22 ماهگی بالغ می شوند و اگر شرایط خوبی داشته باشند می توانند در سال یک بار تولید مثل کنند .

بارداری در کاپیبارا 130 الی 150 روز طول می کشد و عموما 4 توله به دنیا می آیند . اما ممکن است تا 8 توله هم به دنیا آیند . تا 16 هفتگی توله ها شیر می نوشند ولی از یک هفتگی قابلیت خوردن علف دارند .

مانند باقی جوندگان ، دندان های جلویی کاپیباراها همچنان رشد می کند .

کاپیباراها سیستم هاضمهء فوق العاده قوی ای دارند و 75 درصد از غذایی که مصرف می کنند منحصر است در 3 الی 6 گونهء گیاهی .

کاپیباراها در اکثر کشورهای آمریکای جنوبی زندگی می کنند و بیشتر در نواحی مردابی و رودخانه ای زندگی می کنند .

کاپیباراها میوه هم می خورند و یک کاپیبارای بالغ روزانه 2.5 الی 3.5 کیلوگرم غذا مصرف می کند .
کاپیباراها مثل گاوها قابلیت نوشخوار کردن دارند . کاپیباراها مدفوع خود را نیز بعضا مصرف می کنند و اینگونه به هضم بهتر غذای خود کمک می کنند .

کاپیباراها موجوداتی اجتماعی اند و در گروه های ده تا سی تایی زندگی می کنند . رهبری گروه با یک نر بالغ است . کاپیباراها از طریق صدا با هم ارتباط برقرار می کنند .

کاپیباراها شناگرانی فوق العاده اند و تا پنج دقیقه می توانند زیر آب باقی بمانند .

جمعیت کاپیباراها در سراسر کشورهای آمریکای جنوبی ثابت باقی مانده و برای همین جزء گونه های در معرض خطر انقراض نیستند . گرچه در برخی نقاط شکار می شوند . کاپیباراها بین 4 تا 5 سال عمر می کنند . ولی در باغ وحش ها تا 12 سال هم عمر می کنند . کاپیباراها با انسان ها مهربان اند و به انسان ها اجازه می دهند که آنها را نوازش کنند .

منبع:صدایی برای بیصدایان