سلام دوستان. من دنبال 1 جفت عروس مولد که 100% تضمینی جوجه بده هستم. ترجیحا لوتینو یا وایت فیس باشه و قیمتشم مناسب باشه.
اگه کسی داشت مارو بی خبر نذاره.