خفاش میوه* خوار

نام علمی : Rousettus aegyptiacus

نام انگلیسی: Egyptian Rousette

نام فارسی: خفاش میوه* خوار
مشخصات: این خفاش بزرگ*ترین خفاش ایران است. پوزه دراز، سر شبیه سگ، گوش*ها بلند، بیضی شکل و فاقد گوشک، چشم*ها درشت، دم کوتاه، پرده دمی بسیار کم رشد و به صورت یک حاشیه باریک است. موها متراکم،*بلند و به طول سه سانتی*متر، رنگ موها در پشت قهوه*ای کم*رنگ و زیر بدن روشن*تر است.
اندازه*ها: طول سر و تنه 100 تا 150 میلی*متر، دم 10 الی 18 میلی*متر، ساعد 82 تا 99 میلی*متر، وزن 80 تا 180 گرم.
زیستگاه: غارها، شکاف سنگ*ها و شاخه درختان به خصوص درختان خرما و کُنار واقع در زیستگاه بلوچی و برخی دیگر از مناطق گرمسیری جنوب کشور.
پراکندگی: در ایران، مناطق ساحلی بلوچستان تا بوشهر، جهرم و جزیره قشم. در حال حاضر آخرین گزارش*های مشاهده مربوط به غار چزن واقع در شهرستان چابهار، باغ کله*قوچی و غار سیسان در جهرم، *باغ رمکان، باغ مسجد،* باغ کابلی و غار تورکان در جزیره قشم است که بیشترین آن مربوط به مشاهد حدود 50 خفاش در شهرستان جهرم می*باشد.
پراکنش جهانی: شمال آفریقا، غرب آسیا تا ترکیه، شبه جزیره عربستان، پاکستان.
عادات: در اوایل غروب و گاهی در روشنایی روز شروع به پرواز می*کنند. پروازشان مستقیم و شبیه پرواز کلاغ است. این خفاش*ها به صورت منظم در یک منطقه مشاهده نمی*شوند. به مجری که میوه*ها تمام می*شود محل را ترک می*کنند. گاهی اوقات فاصله محل استراحت تا محل تغذیه به 15 کیلومتر می*رسد. بال*های بلند و باریک، آنها را قادر ساخته تا فواصل طولانی را طی نمایند. در جزیره قشم زمانی که خرماها می*رسند، این خفاش*ها بیشتر مشاهده می*شوند. باغداران محلی برای جلوگیری از خسارت خفاش*ها، خوش*های خرما را با تورهای ماهی*گیری می*پوشانند. همه ساله تعدادی از این خفاش*ها در تورها گرفتار شده و تلف می*گردند.
غذا: از میوه*هایی مانند کنار، خرما، انبه، موز، شهد و گرده گل*ها تغذیه می*کنند. معمولاً غذا را با استفاده از حس بویایی تشخیص می*دهند. غالباً بخش*های رسیده میوه را در دهان له کرده، شیره و قسمت*های نرم آن را می*خورند و تفاله و هسته آن را تُف می*کنند. مدفوع این خفاش*ها اکثر اوقات قرمز رنگ است. آنها در جستجوی غذا گاهی از شاخه درختان بالا می*روند.
تولید مثل: محل زادآوری آنها در ایران مشخص نیست ولی با توجه به تورم پستان**ها و بیضه*ها و همچنین مشاهده بچه*ها به احتمال زیاد در ایران تولیدمثل می*کنند. در تمام فصول قادر به تولیدمثل هستند. ولی غالبتاً زمستان جفت*گیری می*کنند. مدت آبستنی 15 تا 16 هفته است و یک بچه می*زایند. مادر چندین روز نوزاد را با خود حمل می*کند ولی مدتی بعد آنها را در محل استراحت نگه می*دارد. طول عمر این خفاش*ها حدود 23 سال است.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران