خفاش مقبره* ای معمولی

نام علمی : Taphozous perforatus

نام انگلیسی: Egyptian Tomb Bat

نام فارسی: خفاش مقبره* ای معمولی
مشخصات: شباهت زیادی به گونه قبلی دارد. با این تفاوت که جثه این خفاش کوچک*تر و قسمت*های لخت در انتهای پشت و شکم وجود ندارد. طول ساعد که در گونه قبلی متجاوز از 68 میلی*متر است. در این گونه کوتاه*تر است.اندازه*ها: طول سر و تنه 72 تا 83 میلی*متر، دم 21 تا 27 میلی*متر، ساعد 61 تا 65 میلی*متر.زیستگاه: غارها، شکاف سنگ*ها و ساختمان*های متروک.پراکندگی: در ایران وجود آن از میناب و شمال بندر لنگه گزارش شده است.پراکنش جهانی: شمال و شرق آفریقا، غرب آسیا تا هندوستان.عادات: ناشناخته و به احتمال زیاد شبیه گونه قبلی است.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران