خفاش مقبره* ای شکم* برهنه

نام علمی : Taphozous nudiventris

نام انگلیسی: Naked-rumped Tomb Bat

نام فارسی: خفاش مقبره* ای شکم* برهنه
مشخصات: جثه*ای بزرگ دارد و بعد از خفاش میوه*خوار بزرگ*ترین خفاش ایران است. پوزه کوتاه، گوش*ها نسبتاً کوچک، گوشک کوتاه که در انتها پهن می*شود. دم کوتاه است و پرده دمی نیمی از آن را می*پوشاند. رنگ موهای پشت قهوه*ای روشن با خال*های سفید، موهای شکم کاملاً سفید است. قسمت*های انتهایی پشت و شکم لخت و بی*مو هستند.اندازه*ها: طول سر و تنه 80 تا 90 میلی*متر، دم 28 تا 40 میلی*متر، ساعد 74 تا 82 میلی*متر.زیستگاه: در زیستگاه*های متفاوتی از مناطق جنگلی و مناطق به نسبت خشک زندگی می*کند. اغلب در ساختمان*های تاریک، غارها، شکاف سنگ*ها و سوراخ درختان ساکن می*شود.پراکندگی: در ایران تا کنون از ورامین، ارومیه، خرمشهر و ماه*شهر گزارش شده است. یک کلنی خفاش مقبره*ای نیز اخیراً در دانشگاه زابل مشاهده گردید که احتمالاً از گونة شکم برهنه می*باشد.پراکنش جهانی: شمال و غرب آفریقا، غرب تا جنوب شرقی آسیا.عادات: قبل از تاریک شدن هوا، با پرواز آرام در ارتفاع بالا (60 تا 90 متری از سطح زمین) پرواز می*کند و با تاریک شدن هوا از ارتفاع خود می*کاهد. مانورهای جالبی در هوا می*دهد. در موقع استراحت بسیار فعال و پر سر و صدا است و با مهارت زیادی راه می*رود. قادر است از دیوارهای عمودی و تخته*سنگ*ها بالا برود. احتمالاً خواب زمستانی ندارد، در فصل تابستان به مناطق گرم*تر مهاجرت می*کند.تولید مثل: در اوایل بهار یک بچه می*زاید. تا هشت هفتگی که بچه*ها مستقل شوند آنها را با خود حمل می*کند. احتمالاً ماده*ها در 9 ماهگی و نرها در 21 ماهگی قادر به تولیدمثل هستند.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران