اثر قیمت گوشت بر شکار گونه*های جانوری

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: زمانی که تورم در کشور افزایش می*یابد و قیمت گوشت به کیلویی بیش از ۳۰هزار تومان می*رسد، متخلفان بیشتر راغب شکار گونه*های جانوری در مناطق حفاظت*شده می*شوند.
به گزارش فارس، سرهنگ حمیدرضا خیلدار با رد این مطلب که روند صید و شکار گونه*های جانوری افزایش یافته است، اظهار داشت:* صید و شکار گونه*های جانوری نسبت به گذشته افزایش نیافته است.
وی اضافه کرد: به منظور حفظ و صیانت از محیط زیست همیشه میان محیط زیست با متخلفین درگیری وجود داشته است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزایش تورم را به عنوان عاملی موثر در رشد روند صید و شکار گونه**های جانوری به صورت غیر مجاز اعلام کرد و افزود: زمانی که تورم در کشور افزایش می*یابد و قیمت گوشت به کیلویی بیش از ۳۰ هزار تومان می*رسد، متخلف بیشتر راغب شکار گونه*های جانوری در مناطق حفاظت شده می*شود.
وی بیان داشت: متخلفین و شکارچیان غیرمجاز در صدد هستند تا با شکار حیوانات گوشت آنها را به قیمت گزاف به مردم بفروشند.
خیلدار ادامه داد: بر همین اساس، یگان حفاظت محیط زیست میزان کنترل و نظارت خود را به واسطه بهره*گیری از نیروهای بیشتر و همکاری سایر نهادها و ارگان*های دیگر از جمله نیروهای بسیج، پلیس پیشگیری، مرزبانان و نیروهای انتظامی افزایش داده است.

منبع:صدایی برای بیصدایان