دیده بان حقوق حیوانات: در شرایطی که حمل سگ در خودروی شخصی با جریمه و برخورد قانونی مواجه می شود، مارگیری مدرن و بازی با حیوانات وارداتی به عنوان سوژه جالب تصویری در یکی از رسانه های خبری مطرح شده است. تصاویر مربوط به نمایشگاهی است که در تعطیلات سال نو به منظور آشنایی با حیوانات در برج میلاد بر پا شده بود. مشخص نیست بازی با حیواناتی که قاچاق آن ها برای عده ای سودهای میلیونی دارد چگونه می تواند بار آموزشی و یا اصولا فایده ای برای جامعه داشته باشد!

منبع:arw.ir