پایتخت ۲، مخالفت با شکار و نمایش حیوان آزاری/ فیلم


دیده بان حقوق حیوانات: سریال نوروزی پایتخت ۲ در بخش های مختلف اقدام به نمایش صحنه های طولانی حیوان آزاری از رسانه ملی کرد.سریال پر مخاطب پایتخت ۲ که با اقبال ویژه بینندگان و منتقدان همراه شده است، با نمایش صحنه های حیوان آزاری در رسانه ملی اسباب نارضایتی فعالان حقوق حیوانات را فراهم کرده است. در بخش هایی از این سریال صحنه های جنگ خروس ها به وضوح نمایش داده می شود. جنگ خروس ها، رفتاری غیر اخلاقی و حیوان آزارانه است که بدون حصول هر گونه فایده ای برای بشر، صرفا از روی نا آگاهی عوام و در سطوح پایین جامعه از نظر فرهنگی هنوز رواج دارد. این رفتار ضد ارزش که به صورت نه چندان مخفیانه انجام می شود با شرط بندی های میلیونی همراه است و در بسیاری موارد به مرگ خروس ها ختم می شود.در صحنه های دیگری از این سریال، با چند جوجه یک روزه زنده توسط بازیگران به عنوان غذا برخورد می شود. متاسفانه در این صحنه ها روی جوجه ها نمک و سس ریخته شده و به شکلی نامناسب و به زور درون سانویچ فشرده می شوند. انتظار می رود رسانه ای که مخاطب سنی و جغرافیایی عام دارد، بر نمایش صحنه های حیوان آزارانه و چنین آموزش غلطی حساسیت بیشتری داشته باد.لازم به ذکر است که در بخش هایی از این سریال به صورت ضمنی با شکار و شکارچی گری مخالفت می شود و سرنوشت دردناک کشتارچیان حیوانات تصویر می شود.

منبع:arw.ir