يافته علمی کوتاه: معرفی شکم پايان خانواده Cypraeidae در ناحيه بين جزر و مدی سواحل جنوبی جزيره قشم،خليج فارس

نويسندگان: فاطمه امينی يکتا ، آريا اشجع اردلان ، محمد رضا شکری
- دانشکده علوم زيستی، دانشگاه شهيد بهشتی، اوين - تهران
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بيوسيستماتيك آبزيان
چکيده مقاله:
اين مقاله فاقد چکيده مي​باشد.
متن کامل:
يافته علمی کوتاه: معرفی شکم پايان خانواده Cypraeidae در ناحيه بين جزر و مدی سواحل جنوبی جزيره قشم،خليج فارس