هوش گربه به توانایی* یادگیری، فکر کردن، حل مسائل، و محیط پذیری در یک گربه گفته می**شود.

مغز
مغز یک گربه به طور تقریبی ۵ سانتیمتر طول و ۳۰ گرم وزن دارد. با توجه به این که به طور تقریبی طول بدن یک گربه ۶۰ سانتیمتر و وزن آن ۳٫۳ کیلوگرم است[۱]، مغز ۱/۱۲ اندازه و ۱/۱۱۰ وزن آن را تشکیل می**دهد. بنابراین، وزن مغز گربه ۰٫۹ درصد وزن کل بدن آن است. این عدد برای انسان*ها ۲ درصد است. محیط سطح قشر مغز یک گربه تقریبا ۸۳ سانتیمتر مربع است. قشر مغز برای انسان*ها حدود ۲۵۰۰ سانتیمتر مربع است
یادگیری


آزمایش*های انجام شده ثابت کرده است که یک گربه می**تواند به وسیله مشاهده و تقلید اطلاعات جدیدی را از محیط اطراف خود یاد بگیرد

منبع:ویکی پدیا