دوستان این بحث برای ۲-۳ سال قبله. نژاد جدیدی نیومده که گزینه بهتری برای‌ آپارتمان باشه ؟ من ملاکم کم صدا بودن، کوچیک بودن که کثیف کاریش کمتر باشه، آموزش پذیر تر بودن و پشمالو سفید یا کرم ( موهاش خیلی بلند نباشه و کم تر بریزه ) هستش. خلاصه خدا و خرما همه یکجا. خودم به ترتیب از ظاهر تریر و شیتزو و اشپیتز و پیکینز خوشم میاد. ممنون بابت پاسختون.