یک گربه خانگی که چهار سال پیش دو پای عقبی خود را در اثر تصادف از دست داده بود، اکنون با کمک تیمی از دامپزشکان توانسته با استفاده از یک جفت پای مصنوعی دوباره راه برود.


این گربه با نام اسکار که در اثر برخورد با یک کمباین پای خود را از دست داده بود، با کمک یک جراح اعصاب و ارتوپد حیوانات انگلیسی که از کاشتهای اندامی برای سگها استفاده کرده، توانست یک جفت پای بیونیکی بدست بیاورد.
این پاهای مصنوعی شامل ترکیب فلز و استخوان است. یک میله تیتانیومی کوچک با پوشش هیدروکسی آپاتیت(جزئی از استخوان و دندان که استحکام آنها را تامین می*کند) در پوست قرار گرفته و به پروتز اجازه نصب می*دهد. سپس بافت پوستی اطراف میله را گرفته و آن را مهر و موم می*کند.
این عمل سه ساعته که توسط نوئل فیتزپاتریک انجام شده و فرآیند ساخت و آماده*سازی پروتزها، هزینه*ای در حدود ۵۰ هزار پوند را در پی تعویض مداوم آنها برای صاحبان این گربه به همراه داشته است.
همچنین این حیوان از بخشهای مصنوعی دیگر در بدن خود مانند یک لگن جدید و کاشتهای فلزی دیگر برخوردار بوده که لقب گربه بیونیکی را برای آن به ارمغان آورده است.
منبع : ایسنا