خفاش گوش موشی بزرگ

نام علمی : Myotis myotis

نام انگلیسی: Mouse-eared Myotis

نام فارسی: خفاش گوش موشی بزرگ
مشخصات: این خفاش و خفاش جنگلی بزرگ از بزرگ*ترین خفاش*های خانوادة خفاش*های شامگاهی می*باشند. گوشکِ بلند و نوک*دار این خفاش وجه تمایز آن با خفاش جنگلی بزرگ و خفاش سروتین است که شباهت زیادی به این گونه دارند.اندازه*ها: طول سر و تنه 80 تا 85 میلی*متر، دم 50 تا 60 میلی*متر، ساعد 59 تا 64 میلی*متر ( اندازه*گیری از پنج نمونه انجام شده است،.زیستگاه: غارهای نسبتاً روشن.پراکندگی: در ایران این*گونه نخستین*بار توسط نگارنده در غارهای تخته*دوزی واقع در 10 کیلومتری شمال غربی ماکو مشاهده شد.پراکنش جهانی: مناطق وسیعی از اروپا و آسیا.عادات: اواخر غروب در ارتفاع بالا شروع به پرواز می*کند. پرواز آن آهسته و مستقیم است. معمولاً پس از مدتی پرواز به استراحت می*پردازد. اغلب به صورت اجتماعی زندگی می*کند و گاهی نیز به صورت انفرادی دیده می*شود. در اروپا محل زندگی تابستانی تا زمستانی آنها فاصله زیادی از هم دارد (خفاش*هایی که در مسکو علامت*گذاری شده بودند، در شمال یونان مشاهده شده*اند).غذا: از حشراتی مانند سوسک و پروانه تغذیه می*کند.تولید مثل: جفت*گیری در پاییز شروع می*شود و دارای تأخیر باروری است. طول دوره آبستنی حدود 60 روز است. معمولاً یک بچه می*زاید. بچه*ها در یک سالگی بالغ می*شوند. طول عمر حدود 13 سال است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران