خفاش گوش پیکانی

نام علمی : Otonycteris hemprichii

نام انگلیسی: Hemprichi's Desert Bat

نام فارسی: خفاش گوش پیکانی
مشخصات: جثه نسبتاً بزرگ، سر بزرگ و پوزه*ای کوتاه دارد. گوش*ها بسیار بلند و پهن است و بر خلاف خفاش گوش بلند در جلوی پیشانی به هم نچسبیده*اند. گوشک بزرگ و به اندازه نصف طول گوش است. به جز نوک دم نسبتاً کوتاه آن، بقیه توسط پرده دمی پوشیده شده است. موها بلندند. رنگ موها در قسمت پشتی زرد مایل به قهوه*ای و زیر بدن روشن*تر است.اندازه*ها: طول کلی بدن 146 تا 177 میلی*متر، ساعد 57 تا 66 میلی*متر.پراکندگی: در ایران پارک ملی تندوره و شرق خراسان.پراکنش جهانی: شمال آفریقا و آسیا.عادات: ناشناختهمنبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران