خفاش گوش پهن

نام علمی : Barbastella leucomelas

نام انگلیسی: Eastern Barbastelle

نام فارسی: خفاش گوش پهن
مشخصات: جثه نسبتاً کوچک، پوزه پهن و کوتاه، بنی سربالا، گوش*ها پهن (تقریباً چهارگوش) و در جلوی سر به هم متصل هستند. گوشک مثلثی شکل و کوتاه*تر از نصف طول گوش است. به جز نوک دم بقیه آن توسط پرده دمی پوشیده شده است. رنگ موها در پشت قهوه*ای تیره و در سطح شکم قدری روشن*تر است.اندازه*ها: طول سر و تنه 45 تا 56 میلی*متر، دم 42 تا 55 میلی*متر، ساعد 37 تا 43 میلی*متر، وزن 6 تا 10 گرم.زیستگاه: غارها، شکاف سنگ*ها و درختان، معادن و ساختمان*ها.پراکندگی: در ایران وجود آن تا کنون از محلات، تهران و سنگسر دامغان گزارش شده است.پراکنش جهانی: آسیا و شمال آفریقا.عادات: در اوایل غروب در ارتفاع پایین شروع به پرواز می*کند. پرواز بدون صدا، با سرعت متوسط و با بال*زدن*های زیاد توأم است، به صورت انفرادی یا به تعداد کم دیده می*شوند، زیاد به سرما حساس نیست ولی در زمستان*ها معمولاً در دهانه شکاف*ها به خواب زمستانی فرو می*رود. در مواقع استراحت نیز به داخل شکاف*ها می*رود و کم*تر از سقف آویزان می*شود. تغذیه و تولید مثل شبیه خفاش پی*پیس*ترل است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران