خفاش گوش بلند

نام علمی : Plecotus austriacus

نام انگلیسی: Grey Long-eared Bat

نام فارسی: خفاش گوش بلند
مشخصات: جثة نسبتاً کوچک است. گوش*ها بیش از حد بلند، بیضی شکل و در جلوی پیشانی به هم چسبیده هستند. این ویژگی وجه تمایز آن با سایر خفاش*ها است. گوشک بزرگ و تقریباً به اندازه نصف طول گوش، عرض گوشک تقریباً شش میلی*متر است. در موقع استراحت گوش*ها تا می*خورند و لی گوشک صاف باقی می*ماندع دم بلند، به جز نوک آن بقه توسط پرده دمی پوشیده می*شود. موها بسیار نرم و رنگ آنها در پشت قهوه*ای متمایل به خاکستری و در زیر بدن سفید با هاله*ای از قهوه*ای است.اندازه*ها: طول کلی بدن 78 تا 117 میلی*متر، ساعد 37 تا 41 میلی*متر، وزن 5 تا 13 گرم.زیستگاه: غارها، ساختمان*ها، و سوراخ درختان در مناطق کوهستانی.پراکندگی: کوه*های سبلان،*کوهرنگ اصفهان، همدان، اراک و ملایر.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.عادات: پس از تاریک شدن هوا پرواز می*کند. پرواز آهسته*اش گاهی با بال زدن در جا توأم است. به صورت انفرادی یا در گروه*های کوچک زندگی می*کند. در موقع خواب زمستانی از سقف آویزان می*شود و یا به داخل شکاف می*رود.غذا: از حشرات کوچک تا متوسط تغذیه می*کند.تولید مثل: شبیه خفاش کول.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران