خفاش شمالی

نام علمی : Eptesicus nilssonii

نام انگلیسی: Northern Bat

نام فارسی: خفاش شمالی
مشخصات: شباهت زیادی به خفاش سروتین دارد ولی جثه آن کوچک*تر است. گوشک کوچک و به اندازه یک سوم طول گوش است. موهای پپشت قهوه*ای تیره با جلای طلایی و موهای زیر شکم زرد و روشن است. رنگ موهای تیره پشت گردن کاملاً از رنگ روشن زیر گلو متمایز است.اندازه*ها: طول 80 تا 5/113 میلی*متر، ساعد 38 تا 46 میلی*متر، وزن 5/6 تا 5/17 گرم.پراکندگی: در ایران وجود آن تا کنون از منطقه سما واقع در جنوب چالوس گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا.عادات: ناشناخته
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران