خفاش شائوب


نام علمی : Myotis schaubi

نام انگلیسی: Schaub's Myotis

نام فارسی: خفاش شائوب
بر اساس اطلاعات درج شده در کتاب رده*بندی ویلسون و ریدر (2005) در حال حاضر جمعیت*های محدودی از این خفاش در ارمنستان و غرب ایران وجود دارد. خفاش شائوب در گذشته جزو خفاش*های ارس (M. Nattereti) محسوب می*گردید.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران