خفاش سندی

نام علمی : Eptesicus nasutus

نام انگلیسی: Sind Bat

نام فارسی: خفاش سندی
مشخصات: کوچک*تر از خفاش سروتین است. گوشک نسبتاً بزرگ و تقریباً به اندازه نصل طول گوش است. دم متوسطی دارد که به جز نوک آن، بقیه به وسیله پرده دمی پوشیده شده است. رنگ موها در طول مو یکنواخت،* در قسمت پشتی و شکمی زرد و گاهی متمایل به قهوه*ای است.اندازه*ها: طول سر و تنه 41 تا 48 میلی*متر، دم 39 تا 43 میلی*متر، ساعد 33 تا 39 میلی*متر.پراکندگی: در ایران وجود آن از اطراف رودخانه کارون در اهواز، نزدیک مرز عراق، بندر ماه*شهر و میناب گزارش شده است.پراکنش جهانی: عدن، عراق، عمان، عربستان، پاکستان و افغانستان.عادات: ناشناخته


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران